แนวคิดและที่มาของ ไตรจีวร ธรรมรัตน์

ไตรจีวร

แบรนด์ “ธรรมรัตน์” เกิดขึ้นจากดำริของ ท่านประธาน บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธาน เครือสหพัฒน์ ได้มีวิสัยทัศน์ ที่จะใช้ศักยภาพของเครือสหพัฒน์ที่มี ความพร้อมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อทำประโยชน์แก่สังคม และทำนุบำรุง บวรพุทธศาสนา

ท่านจึงมอบหมายภาระกิจนี้ให้กับ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ อดีตประธานบริษัท ได้ดำเนินการ โดยมุ่งมั่นสืบสาร ภารกิจนี้ โดย มอบให้บริษัท ที-เชมเบอร์ จำกัด ทำการศึกษา ค้นคว้า จนเป็นจุดกำเนิดของ ผ้าไตรจีวร แบรนด์ "ธรรมรัตน์ " ขึ้น

ผ้าไตรจีวร "ธรรมรัตน์ " ผลิตขึ้น ภายได้แนวคิด “มาตรฐาน คุณภาพ ที่เหนือกว่า ” โดยการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัย (นาโน,Hybrid) เข้ามาสู่กระบวนการผลิต ผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์ โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ครองจีวร ที่มีคุณภาพสูงประณีต สวยงาม วิธีการตัดเย็บถูกต้องตามมาตรฐานให้สัมผัสที่นุ่มนวล ระบายอากาศ และ คืนตัวจากการยับย่นได้ดีคงทนต่อการซัก ดูแลรักษาง่าย ตากได้ ในที่ร่มโดยไม่เกิดกลิ่นอับชื้น

ชุดผ้าไตรจีวรธรรมรัตน์ ปัจจุบันผลิตจำหน่าย ทั้งหมด 3 สีด้วยกัน คือ จีวรสีราชนิยม จีวรสีเหลืองทอง จีวรสีแก่นขนุน

“ ขอให้สินค้าธรรมรัตน์เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคจะเลือกด้วยเชื่อมั่นที่จะถวายแด่ให้พระสงฆ์ ได้ครองจีวรที่ดีมีคุณภาพ ”

นอกจากผ้าไตรจีวร แล้ว ในปัจจุบัน "ธรรมรัตน์ " ยังมีผลิตภัณฑ์ คุณภาพ อื่นๆ เช่น อังสะ ผ้าถักผสมเส้นด้ายไลครา, ผ้ารัดอก, สังฆทาน ชุดถวายสังฆทาน (กล่องสูญญากาศ) ,ชุดถวายสังฆทาน ถุงทอง, และ ชุดขาว ชุดปฏิบัติธรรม สำหรับอุบาสกอุบาสิกา แบรนด์ “ธรรมศร”


Copyright © 2017 T- chamber co.,ltd 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120