ราคาเริ่มต้น 12,449 บาท

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1.ไตรครอง
2.ไตรแบ่ง
3.มุ้งขาว
4.อาสนะหลุยส์
5.หมอนสี่เหลี่ยมผ้าตาด ปักกฐิน
6.ผ้าห่ม 60x80
7.ร่ม
8.ปิ่นโต
9.ตาลปัตร งานสั่งปัก
10.ย่าม งานสั่งปัก
11.สัปทนผ้าตาด งานสั่งปัก
12.ร้องเท้า
13.จานกระเบื้อง 9 นิ้ว
14.ช้อม-ส้อม
15.พานแว่นฟ้า
16.ครอบไตร ดอกรักห่าง
17.ธงมัจฉา-จระเข้
18.ไม้กวาดกฐิน
19.เครื่องมือโยธา
20.กระโถนเคลือบ
21.ขาตั้งเหล็ก
22.ต้นเทียนโถข้าว
23.บาตรแสตนเลส 8 นิ้ว ครบชุด
24.ที่นอนพระติดเสื่อ
25.เสื่อ 3 พับ 7 คืน

สนใจสินค้าติดต่อ

คุณ สันติ ยอดยิ่ง
Tel : 093-5038833 , 086-9937195
Email : thammarat@thanulux.com


Copyright © 2017 T- chamber co.,ltd 129/1 ถ.ช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120